تامین هزینه جراحی دندان های طاهره
تامین هزینه جراحی دندان های طاهره
طاهره چند سالی است پدر خود را از دست داده و به دلیل عدم توانایی مالی برای ترمیم دندان های خود از درد دندان رنج می برد تا جایی که دیگر نمی تواند غذا بخورد و تعدادی از دندان هایش نیاز به جراحی دارد.

درمان موفق