...
موسسه خیریه پیام امید

خیابان نیاوران خیابان جماران کوچه حسنی کیا کوچه نیایش پلاک 8
info@payamomid.com
www.payamomid.com مشاهده پروفایل

تهیه چادر برای یک خانواده عشایر سیستان

یک خانواده عشایر منطقه سیستان برای گرم کردن خود آتش روشن کرده بوند که متاسفانه آتش شعله ور می شود و چادر، وسایل و دام هایشان می سوزند.

مناطق محروم موفق

از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

80,020,000 ریال
از 80,000,000
100.03 %
پیشرفت
تا پایان
18
تعداد حامیان
100.03 %
ارسال به دوستان

برچسب هــا


خیریه عشایر مناطق محروم سوختگی