...
موسسه خیریه پیام امید

خیابان نیاوران خیابان جماران کوچه حسنی کیا کوچه نیایش پلاک 8
info@payamomid.com
www.payamomid.com مشاهده پروفایل

تامین هزینه لباس عید خانواده های نیازمند

می خواهیم امسال نیز با همکاری فروشگاه مهربانی فجر هزینه خرید لباس عید برای 110 نفر از اعضای خانواده های تحت حمایت موسسه را تامین کنیم.

پوشاک درحال برگزاری

از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸

142,400,000 ریال
از 275,000,000
51.78 %
پیشرفت
13روز
تا پایان
29
تعداد حامیان
51.78 %
ارسال به دوستان

برچسب هــا


لباس عیدی نیازمندان نیکوکاری