...
موسسه خیریه پیام امید

خیابان نیاوران خیابان جماران کوچه حسنی کیا کوچه نیایش پلاک 8
info@payamomid.com
www.payamomid.com مشاهده پروفایل

تهیه کفش طبی برای معصومه

معصومه 6 ساله از ناحیه پا و چشم معلولیت دارد و علی رغم دو مرتبه جراحی پاهایش برای اینکه بتواند در آینده راه برود نیاز به کفش طبی دارد.

درمان موفق

از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

10,000,000 ریال
از 10,000,000
100 %
پیشرفت
تا پایان
4
تعداد حامیان
100 %
ارسال به دوستان

برچسب هــا


کفش طبی معلولین نیازمندان