...
موسسه خیریه پیام امید

خیابان نیاوران خیابان جماران کوچه حسنی کیا کوچه نیایش پلاک 8
info@payamomid.com
www.payamomid.com مشاهده پروفایل

تهیه سمعک برای المیرا کوچولو

المیرا 5 ماهه داری افت شنوایی متوسط رو به شدید و کاندید کاشت حلزون در آینده است که به دلیل افت شنوایی سریع شاید امکان کاشت حلزون نداشته باشد.

درمان موفق

از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

84,560,000 ریال
از 80,000,000
105.7 %
پیشرفت
تا پایان
43
تعداد حامیان
105.7 %
ارسال به دوستان

برچسب هــا


درمان سمعک کودکان نیازمندان