...
موسسه خیریه پیام امید

خیابان نیاوران خیابان جماران کوچه حسنی کیا کوچه نیایش پلاک 8
info@payamomid.com
www.payamomid.com مشاهده پروفایل

تامین کمک هزینه ودیعه مسکن

یکی از مادران سرپرست خانواده که به دلیل فوت همسر، سرپرستی 3 فرزند خود را بر عهده دارد، برای تامین هزینه ودیعه مسکن خود به حمایت نیاز دارد.

مسکن موفق

از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

100,000,000 ریال
از 100,000,000
100 %
پیشرفت
تا پایان
51
تعداد حامیان
100 %
ارسال به دوستان

برچسب هــا


ودیعه مسکن سرپرست خانواده