...
موسسه خیریه پیام امید

خیابان نیاوران خیابان جماران کوچه حسنی کیا کوچه نیایش پلاک 8
info@payamomid.com
www.payamomid.com مشاهده پروفایل

تهیه چرخ خیاطی خانواده نیازمند

پدر یکی از خانواده های تحت حمایت که 5 فرزند دارد از کار افتاده است و در صورت تهیه چرخ خیاطی، یکی از دخترانش می تواند هزینه های خانه را تامین کند.

توانمندسازی موفق

از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۸

85,550,000 ریال
از 74,000,000
115.61 %
پیشرفت
تا پایان
35
تعداد حامیان
115.61 %
ارسال به دوستان

برچسب هــا


خیریه زنان سرپرست خانواده چرخ خیاطی