...
موسسه خیریه پیام امید

خیابان نیاوران خیابان جماران کوچه حسنی کیا کوچه نیایش پلاک 8
info@payamomid.com
www.payamomid.com مشاهده پروفایل

تامین سرمایه اولیه اشتغال برای آقای صادقی

آقای صادقی از کار افتاده است و یک فرزند دارد. چنانچه سرمایه اولیه داشته باشید می تواند به صورت تلفنی در منزل فروشندگی ماسک انجام دهد.

توانمندسازی موفق

از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۴

20,000,000 ریال
از 20,000,000
100 %
پیشرفت
تا پایان
2
تعداد حامیان
100 %
ارسال به دوستان

برچسب هــا


نیکوکاری خیریه مسکن اشتغالزایی