...
موسسه خیریه پیام امید

خیابان نیاوران خیابان جماران کوچه حسنی کیا کوچه نیایش پلاک 8
info@payamomid.com
www.payamomid.com مشاهده پروفایل

تامین هزینه های قرنطینه کرونا مرتضی

مرتضی یکی از فرزندان ترخیص یافته بهزیستی است که به دلیل نداشتن سرپناه و ابتلا به بیماری کرونا در یک اتاق خصوصی اقامتگاه قرنطینه شد.

درمان موفق

از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶
تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۴

15,500,000 ریال
از 15,000,000
103.33 %
پیشرفت
تا پایان
2
تعداد حامیان
103.33 %
ارسال به دوستان

برچسب هــا


اقامت بهزیستی سرپناه