...
موسسه خیریه پیام امید

خیابان نیاوران خیابان جماران کوچه حسنی کیا کوچه نیایش پلاک 8
info@payamomid.com
www.payamomid.com مشاهده پروفایل

آماده سازی واحد مسکن مهر امیر

امیر فرزند ترخیص یافته بهزیستی با وجود محدودیتهای ذهنی و جسمی در تمام مسیر زندگی خود با موانع پیش رو جنگیده است.

مسکن موفق

از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

80,000,000 ریال
از 80,000,000
100 %
پیشرفت
تا پایان
34
تعداد حامیان
100 %
ارسال به دوستان

برچسب هــا


تجهیز مسکن فرزندان ترخیص یافته بهزیستی زنان سرپرست خانواده نیکوکاری