...
موسسه خیریه پیام امید

خیابان نیاوران خیابان جماران کوچه حسنی کیا کوچه نیایش پلاک 8
info@payamomid.com
www.payamomid.com مشاهده پروفایل

تهیه کپسول اکسیژن برای مناطق محروم

هر کپسول اکسیژن خانگی در یک ماه موجب ترخیص 4 نفر زودتر از بیمارستان و هر کپسول بیمارستانی باعث تسریع درمان بیمار کرونایی بد حال می شود.

مناطق محروم موفق

از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

2,153,650,000 ریال
از 2,000,000,000
107.68 %
پیشرفت
تا پایان
40
تعداد حامیان
107.68 %
ارسال به دوستان

برچسب هــا


خیریه زابل مناطق محروم