...
موسسه خیریه پیام امید

خیابان نیاوران خیابان جماران کوچه حسنی کیا کوچه نیایش پلاک 8
info@payamomid.com
www.payamomid.com مشاهده پروفایل

بازسازی منزل سوخته یک خانواده نیازمند

به کمک شما میخواهیم منزل سوخته یک خانواده نیازمند در روستاهای زابل را که شرایط سخت زندگی دارند را بازسازی نماییم

مسکن موفق

از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۲
تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵

50,000,000 ریال
از 40,000,000
125 %
پیشرفت
تا پایان
6
تعداد حامیان
125 %
ارسال به دوستان

برچسب هــا


بازسازی منزل خانه سازی سوختگی خانه خیریه نیکوکاری