...
موسسه خیریه پیام امید

خیابان نیاوران خیابان جماران کوچه حسنی کیا کوچه نیایش پلاک 8
info@payamomid.com
www.payamomid.com مشاهده پروفایل

بخاطر 4 فرزندم ...

خانم میرزایی مهر مادر 4 فرزند و سرپرست خانواده است. وقتی چهارمین فرزند خود را باردار بوده همسرش ترک منزل و متارکه کردند و به تنهایی 4 فرزند خود را بزرگ می کند.

توانمندسازی موفق

از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

108,500,000 ریال
از 108,500,000
100 %
پیشرفت
تا پایان
36
تعداد حامیان
100 %
ارسال به دوستان

برچسب هــا


خیریه چرخ خیاطی زنان سرپرست خانواده