...
موسسه خیریه پیام امید

خیابان نیاوران خیابان جماران کوچه حسنی کیا کوچه نیایش پلاک 8
info@payamomid.com
www.payamomid.com مشاهده پروفایل

آزادی آقا منوچهر

آقا منوچهر 54 ساله کارگر یه رستورانی بودند که به دلیل اوضاع نامناسب اقتصادی رستوران بسته می شه و ایشون هم بیکار میشن و همسرش هم نفقه خودش و بچه ها را به اجرا می گذارد و راهی زندان می شود.

آزادسازی زندانی درحال برگزاری

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۳

89,500,000 ریال
از 240,013,835
37.29 %
پیشرفت
9روز
تا پایان
33
تعداد حامیان
37.29 %
ارسال به دوستان

برچسب هــا


آزادسازی زندانی خیریه