...
موسسه خیریه پیام امید

خیابان نیاوران خیابان جماران کوچه حسنی کیا کوچه نیایش پلاک 8
info@payamomid.com
www.payamomid.com مشاهده پروفایل

تامین هزینه آنژیوگرافی یک مادر سرپرست خانواده

یکی از زنان سرپرست خانواده تحت حمایت موسسه به دلیل انسداد عروق قلبی در بیمارستان بستری و عمل آنژیو بر روی ایشان انجام می شود.

درمان موفق

از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

11,700,000 ریال
از 11,438,082
102.29 %
پیشرفت
تا پایان
10
تعداد حامیان
102.29 %
ارسال به دوستان

برچسب هــا


درمان زن سرپرست خانواده