...
موسسه خیریه پیام امید

خیابان نیاوران خیابان جماران کوچه حسنی کیا کوچه نیایش پلاک 8
info@payamomid.com
www.payamomid.com مشاهده پروفایل

تهیه منبع آب برای عشایر زابل

این بار قرار است به همراهی شما، برای عشایر سیستان پیام آور امید باشیم؛ مردمانی بخشنده و گرم خو که از امکانات اولیه ی زندگی محروم اند.

مناطق محروم موفق

از تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

15,000,000 ریال
از 15,000,000
100 %
پیشرفت
تا پایان
5
تعداد حامیان
100 %
ارسال به دوستان

برچسب هــا