تهیه چرخ خیاطی برای صدیقه خانم
تهیه چرخ خیاطی برای صدیقه خانم
صدیقه خانم به دلیل اختلالات روانی همسرش متارکه کرده و به همراه مادر، خواهر و دو پسرش در یک خانه 50 متری در باقر شهر زندگی می کند.

توانمندسازی درحال برگزاری

حداکثر تا مبلغ 10،000،000 ریال را وارد کنید