تهیه 4 دستگاه تبلت برای دانش آموزان
تهیه 4 دستگاه تبلت برای دانش آموزان
4 دانش آموز سخت کوش تحت حمایت موسسه برای شروع سال تحصیلی جدید و شرکت در کلاس های مجازی نیاز به تهیه گوشی همراه هوشمند دارند.

آموزش درحال برگزاری

باتوجه به محدودیت های بانک مرکزی حداکثر تا مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال را وارد کنید