تهیه یخچال برای زهرا خانم
تهیه یخچال برای زهرا خانم
زهرا خانم 51 ساله سرپرستی 2 فرزند خود را برعهده دارد. متاسفانه چند ماهی است که یخچال منزلشان که یخچال دست دومی بوده، خراب شده است.

لوازم منزل درحال برگزاری

باتوجه به محدودیت های بانک مرکزی حداکثر تا مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال را وارد کنید