تا چرخ زندگی را با چرخ خیاطی بچرخانم
تا چرخ زندگی را با چرخ خیاطی بچرخانم
سال ها پیش وقتی خیلی کوچک بودم پدرم من و مادرم رو ترک کرد و مادرم مجبور به متارکه غیابی شد. الان 19 ساله ام و اگه یه چرخ خیاطی داشته باشم میتونم به درآمد خانوادم کمک کنم.

توانمندسازی موفق

باتوجه به محدودیت های بانک مرکزی حداکثر تا مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال را وارد کنید