برای شرافت مادرانه
برای شرافت مادرانه
زهرا خانم با توجه به اینکه در سن پایین ازدواج کرده دارای یک دختر 8 ساله است که به دلیل اعتیاد همسرش از ایشان جدا شده و سرپرست خانواده است و برای ادامه زندگی با شرافت نیاز به چرخ خیاطی دارد.

توانمندسازی پایان یافته

باتوجه به محدودیت های بانک مرکزی حداکثر تا مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال را وارد کنید
برای دریافت اطلاع رسانی درباره کمپین ها ، شماره موبایل خود را وارد کنید