کفش هایت را بپوش و محکم قدم بردار
کفش هایت را بپوش و محکم قدم بردار
با شروع سال تحصیلی و نیاز این روزهای مددجویان تحت حمایت موسسه در نظر داریم با کمک شما عزیزان برای 40 دانش آموز تحت حمایت موسسه کفش تهیه نماییم.

پوشاک موفق

باتوجه به محدودیت های بانک مرکزی حداکثر تا مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال را وارد کنید
برای دریافت اطلاع رسانی درباره کمپین ها ، شماره موبایل خود را وارد کنید