عقل سالم در بدن سالم
عقل سالم در بدن سالم
می خواهیم با همراهی شما عزیزان هزینه های ورزشی دختران وپسرهای نوجوان پیام امید را که شرایط زندگی راحتی نداشتن و مشکلات بسیاری رو تجربه کردن، تامین نماییم.

آموزش موفق

باتوجه به محدودیت های بانک مرکزی حداکثر تا مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال را وارد کنید
برای دریافت اطلاع رسانی درباره کمپین ها ، شماره موبایل خود را وارد کنید