زندان جای مادران نیست...
زندان جای مادران نیست...
آقای موسوی به دلیل بدهی به 3 نفر در زندان می باشد و همسرش هم به دلیل ضمانت ایشان و پرداخت سفته 80 میلیون تومانی، چنانچه این مبلغ را فراهم نکند راهی زندان می شود و دخترش تنها می ماند.

آزادسازی زندانی درحال برگزاری

باتوجه به محدودیت های بانک مرکزی حداکثر تا مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال را وارد کنید
برای دریافت اطلاع رسانی درباره کمپین ها ، شماره موبایل خود را وارد کنید