برای این که بتوانم روی پاهایم بایستم
برای این که بتوانم روی پاهایم بایستم
محمدرضا از 7 سالگی مبتلا به پوکی استخوان شدید است و نمیتواند راه برود. با نظر پزشک همزمان با معالجه، آب درمانی و ... هم می تواند در قوی تر شدن عضله پایش کند تا با کمک خدا بتواند راه برود.

درمان موفق

باتوجه به محدودیت های بانک مرکزی حداکثر تا مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال را وارد کنید
برای دریافت اطلاع رسانی درباره کمپین ها ، شماره موبایل خود را وارد کنید