تامین هزینه ثبت نام کتاب درسی و لباس فرم 14 دانش آموز نیازمند
تامین هزینه ثبت نام کتاب درسی و لباس فرم 14 دانش آموز نیازمند
موسسه خیریه پیام امید قصد دارد هزینه های ثبت نام کتاب و لباس فرم مدرسه 14 نفر از دانش آموزان تحت حمایت خود را تامین نماید و نیازمند یاری پر مهر شما عزیزان می باشد.

آموزش موفق