تامین کمک هزینه ودیعه مسکن سمیه خانم
تامین کمک هزینه ودیعه مسکن سمیه خانم
سمیه خانم با 36 سال سن به خاطر فوت همسرش سرپرستی 4 فرزند خودش را بر عهده دارد و با کار پاره وقت پرستاری از سالمندان و تدریس ریاضی درآمد ماهانه 900 هزار تومان دارد و برای تامین ودیعه مسکن خود نیازمند حمایت است.

مسکن درحال برگزاری