نکات آموزشی پیشگیری از کرونا برای  رانندگان تاکسی ها
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا برای رانندگان تاکسی ها
مسئولیت اجتماعی ۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نکاتی که رانندگان تاکسی ها باید رعایت کنند.

1 . در صورت داشتن تب و سرفه مطلقا سرکار نروید.

2 . در صورت امکان از دستکش لاتکس استفاده کنید.

3 . هرگز صورت خود و بخصوص چشم ها، بینی و صورت خود را لمس نکنید.

برچسب هـا

کرونا ویروس دستورالعمل رانندگان تاکسی پیشگیری از کرونا