نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس برای کارکنان بانک ها
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس برای کارکنان بانک ها
مسئولیت اجتماعی ۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نکاتی که کارکنان بانک ها رعایت کنند.

1 . در صورت داشتن هریک از علایم سرفه و تب و آبریزش بینی و غیره در منزل بمانید و به پزشک مراجعه نمایید.

2 . در صورت داشتن بیماری های زمینه ای مانند دیابت، بیماری های ریوی و مصرف داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی مرخصی گرفته و در منزل بمانید.

3 . قبل از خروج از منزل یک بار دست های خود را با آب و صابون یا مواد ضدعفونی دیگر شستشو دهید.

برچسب هـا

کرونا ویروس دستورالعمل کارکنان بانک ها پیشگیری از کرونا ویروس