نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در آرایشگاه ها برای مراجعین
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در آرایشگاه ها برای مراجعین
مسئولیت اجتماعی ۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نکاتی که در مراجعه به آرایشگاه رعایت گردد.

1 . در شرایط همه گیری و شیوع بیماری کرونا از رفتن به اماکن عمومی مثل آرایشگاه ها خودداری کنید.

2 . در صورت رفتن به آرایشگاه، ماسک و دستکش و ژل الکلی به همراه داشته باشید.

3 . با خود حوله شخصی ببرید و فقط از آن استفاده کنید.

برچسب هـا

کرونا ویروس دستورالعمل مراجعه به آرایشگاه پیشگیری از کرونا ویروس