هندسه گراترین هنرمند ایران
هندسه گراترین هنرمند ایران
داستان موفقیت ۱۳۹۹/۱۰/۰۳

"هندسه مرا به زادگاهم برگرداند، به مربع، مثلث و دایره، به مشاهدات کودکی من از تجربه حضور در میان زیبایی برآمده از این مرز و بوم. همه چیز برایم معنای تازه ای یافت؛ مکعب، استوانه و منشور"

منیر فرمانفرمائیان با نام خانوادگی شاهرودی، در سال 1301 خورشیدی در قزوین به دنیا آمد. سرگرمی پدر، طراحی فرش و اداره یک کارگاه قالیبافی بود و برای همین منیر از بچگی به طراحی گل ها علاقمند شد.در هشت سالگی به همراه پدرش که به نمایندگی مجلس شورای ملی رسیده بود به تهران آمد.

برچسب هـا

هندسه منیر فرمانفرمائیان] شاهرودی