گالری دار و مترجم بنام معاصر
گالری دار و مترجم بنام معاصر
داستان موفقیت ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

سیده لیلی گلستان مترجم و نگارخانه دار ایرانی، عضو کانون نویسندگان ایران است. وی دختر ابراهیم گلستان و فخری گلستان و خواهر کاوه گلستان است که با نعمت حقیقی ازدواج کرد و پس از 6 سال از او جدا شد. حاصل آن ازدواج سه فرزند است: مانی، صنم، محمود.

در تاریخ 26 آبان ماه 1393 جایزه شوالیه ادب و هنر فرانسه (نخل آکادمیک) توسط سفیر دولت فرانسه در تهران به لیلی گلستان اهدا شد...

برچسب هـا

سیده لیلی گلستان لیلی مترجم نگارخانه دار ایرانی کانون نویسندگان ایران