مددکاری اجتماعی میراث ستاره
مددکاری اجتماعی میراث ستاره
عمومی ۱۳۹۹/۱۰/۰۹

مددکار باید به هر کاری تن بدهد تا اجتماعش را بهتر کند. این آدم ها اشتباه می کنند که فکر می کنند با تغییر حکومت یا دولت و از راه سیاست باید جامعه را بهتر کرد. نه، این درست نیست. باید رفت و از ته ته جامعه شروع کرد.

این تنها بخشی از یکی از توصیه های ارزشمند ستاره فرمانفرمائیان مادر مددکار اجتماعی ایران است. ستاره فرمانفرمائیان از فعالان اجتماعی ایران و از شخصیت های برجسته ی بین المللی است...

برچسب هـا

مددکار ستاره فرمانفرمائیان مادر مددکار اجتماعی ایران