از اولین بانوان عکاس خبری
از اولین بانوان عکاس خبری
داستان موفقیت ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

" شانسی وارد عکاسی شدم. در دوران دبیرستان درس خواندن را دوست نداشتم. دوست داشتم فعالیت کنم، نه این که یکجا بنشینم. رشته تحصیلی ام، علوم انسانی بود، اما تغییر رشته دادم و رفتم رشته هنر. در خانواده مان نه هنرمند داشتیم و نه کسی اهل هنر بود. پدرم در بازار کار میکرد، وقتی فهمید تغییر رشته داده ام و رفته ام رشته عکاسی، به من خندید! ولی من سعی کردم نگاه آنها را تغییر دهم. چون نگاه آنها به عکاسی، همان عکاسانی بودند که اطراف میدان آزادی از مردم عکس می انداختند! 

برچسب هـا

عکاسی نیوشا توکلیان دبیرستان هنرمند