من یک نویسنده ام
من یک نویسنده ام
داستان موفقیت ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

"پدرم می گفت تو دختر طبیعی نیستی و از بچگی نبودی. ساعت ها با گل ها حرف می زنی و برای پروانه ای که مرده، شعر می گویی. به جایش نمی توانی حتی نیمرو درست کنی". 

چیستا یثربی نویسنده و کارگردان تئاتر و سینما در 27 مهر سال 1347 متولد شد. او فرزند دوم خانواده ای تحصیل کرده است. مادرش خانه دار و داستان نویس بوده است و  پدرش هم دکترای اقتصاد و فوق لیسانس علوم تربیتی داشت.

برچسب هـا

چیستا یثربی کارگردان نویسنده