ستون میراث فرهنگی ایران
ستون میراث فرهنگی ایران
داستان موفقیت ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

شهریار عدل فرزند احمدحسین عدل و هما ضیاالملوک والی، در  14 بهمن سال 1322 در تهران به دنیا آمد. اجداد پدریش از اهالی تبریز و اجداد مادری از بسطام بودند.

تحصیلات ابتدایی و سه سال نخست دبیرستان خود را در تهران گذراند و از سال 1338 شمسی برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت.وی تحصیلات دانشگاهی خود را در مدرسه عالی علوم تاریخی در سوربن ادامه داد و همزمان تاریخ عمومی هنر، باستان شناسی مشرق زمین و تاریخ هنرهای دوره اسلامی را در مدرسه موزه لوور ادامه داد.

برچسب هـا

شهریار عدل ستون میراث فرهنگی ایران میراث فرهنگی