لذت مدرسه سازی
لذت مدرسه سازی
عمومی ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

ناصر قفلی، خیّر مدرسه ساز کشور در سال 1315 در خانواده ای هشت نفره و متدین متولد شد. پدرشان مرحوم عبدالحسین قفلی از معتمدان به نام مشهد بود که در سال1337 به دیار باقی شتافت و مادرشان بی بی سلطنت ، حاصل این ازدواج دو دختر و چهار پسر بود.

دکتر ناصر قفلی بعد از گرفتن مدرک دیپلم برای ادامه تحصیل به کشور آلمان رفت و تحصیلاتش را در آنجا تا مقطع دکترای کشاورزی ادامه داد.

برچسب هـا

ناصر قفلی خیّر مدرسه ساز مرحوم عبدالحسین قفلی