نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس برای  مراقبت از خود
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس برای مراقبت از خود
مسئولیت اجتماعی ۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نکاتی که برای مراقبت از خود باید رعایت گردد.

1 . تحت هیچ شرایطی و هیچ وقت دست خود را به صورت خود نزنید. (چشم، بینی و دهان خود را تحت هیچ شرایطی لمس نکنید)

2 . دست هایتان را به صورت مرتب (هر 1 ساعت یکبار) با آب و صابون (حداقل 20 ثانیه) یا ضدعفونی کننده با الکل 70 درصد بشویید.

3 . به جز مواقع اجبار از خانه بیرون نروید.

برچسب هـا

کرونا ویروس دستورالعمل مراقبت از خود پیشگیری از کرونا