معرفی بانوی محیط زیست ایران
معرفی بانوی محیط زیست ایران
داستان موفقیت ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

دکتر مه لقا ملاح فرزند خدیجه افضل وزیری و آقابزرگ ملاح است  ایشان  در شهرهای مختلفی مانند مشهد، قوچان، اصفهان، دامغان، همدان و کرمانشاه تحصیل کرد.

او بعد از تحصیل در فلسفه و علوم اجتماعی و جامعه شناسی در دانشگاه تهران مدرک فوق لیسانس علوم اجتماعی گرفت و برای ادامهٔ تحصیل به پاریس رفت و در سوربن علوم اجتماعی خواند و با مدرک دکترا به ایران بازگشت. در فرانسه علاوه بر گذراندن دورهٔ کتاب داری ، در کتاب خانه ملی فرانسه فعالیت داشتند.

برچسب هـا

1