زهرا نظام مافی، بانوی نیکوکار ایرانی
زهرا نظام مافی، بانوی نیکوکار ایرانی
داستان موفقیت ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

زهرا سلطان عزت‏ السلطنه یا همان زهرا نظام مافی دختری از طبقه ی دربار که  فوت همسر و داشتن مسئولیت 6 فرزند نتوانست با تمام سختی‏ ها او را از‏ کارهای انسان دوستانه ‏جدا کند هرچند انجام این امور ایشان را از زندگی مرفه خود جدا می کرد، اما عشق و آرامش او در انجام امور خیرخواهانه گره خورده بود. زهرا سلطان، دختر رضاقلی خان نظام ‏السلطنه و خدیجه سلطان خانم دختر میرزا رضا آشتیانی متولد سال 1312 هـ. ق بود. 

برچسب هـا

زهرا نظام مافی خیریه انسان دوستانه