مادر دندان پزشکی ایران
مادر دندان پزشکی ایران
داستان موفقیت ۱۳۹۹/۰۸/۱۶

بدرالزمان تیمورتاش نخستین دندانپزشک زن ایرانی که زاده روستای نردین میامی در شرق استان سمنان بود. 

بدرالزمان ولادتش را 1280نوشته اند؛ پدر بدرالزمان مردی روشن فکر بود حاج کریم دادخان، کسی که نایب ولایه بجنورد امروزی بود و با پایان بخشیدن به قائله و شورش بیرجند توسط شوکت الملک خراسانی، لقب سردار معظم را دریافت کرده بود.

برچسب هـا

بدرالزمان تیمورتاش مادر دندان پزشکی دندان