"ننه مکرمه" هنرمند خودآموخته ایرانی
"ننه مکرمه" هنرمند خودآموخته ایرانی
داستان موفقیت ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

مکرمه قنبری معروف به" ننه  مکرمه" نامی آشنا برای جامعه ی هنری ایران است. او مشهورترین هنرمند خودآموخته ی ایرانی ست، که در 67 سالگی  بدون داشتن تحصیلات دانشگاهی و سواد خواندن و نوشتن و گذراندن هیچ دوره علمی و آموزشی، نقاشی را شروع کرد. او در خاطراتش می گوید"میخواستم شعر بگویم ولی سواد نداشتم و نقاشی کردم" او خواندن و نوشتن نمی دانست، برای همین بود که کلمه ها و حرف های دل مکرمه به صورت نقش هایی بر دل دیوارها و پنجره ها درآمدند.

برچسب هـا

مکرمه قنبری ننه مکرمه مشهورترین هنرمند خودآموخته ی ایرانی