برجسته ترین بانوی هنرمند در هنر مینیاتور
برجسته ترین بانوی هنرمند در هنر مینیاتور
داستان موفقیت ۱۳۹۹/۰۹/۰۴

کلارا آبکار هوُانجانی از خانواده ی نامی آبکاریان جلفای اصفهان بود. ایشان در سال 1916 میلادی (1294 شمسی) در تهران به دنیا آمد. در مدرسۀ ارامنه «داوتیان» (که بعدها کوشش نامیده شد) به تحصیل پرداخت. از سال 1934 پس از اتمام دوره ی مدرسه به مدت سه سال در «هنرستان دختران» هنرآموزی کرد و از سال 1938 (1317 شمسی) در «هنرستان عالی هنرهای زیبا» به تحصیل ادامه داد و موفق به اخذ گواهینامه با رتبۀ ممتاز در رشته ی مینیاتور شد.

برچسب هـا

کلارا آبکار جلفای اصفهان آبکاریان