عفت تجارتچی از نخستین خلبانان زن ایرانی
عفت تجارتچی از نخستین خلبانان زن ایرانی
داستان موفقیت ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

سال 1313 از دبیرستان آزرم دیپلم گرفت و مدتی در بانک ملی و بعد در کتابخانه دانشکده پزشکی به عنوان مترجم زبان فرانسه مشغول کار شد، اما از همان کودکی شوق پرواز آرام و قرارش را گرفته بود و بزرگ ترین آرزویی که در دل داشت این بود که روزی خلبان شود زمانی که محصل دبستان بود روزی برای تماشای فیلم به یکی از سینماهای تهران رفت. در این فیلم خلبان هواپیما هنگام پرواز در دریا سقوط کرد سپس عده ای به کمکش شتافتند و با زحمت بسیار او را از درون کابین هواپیما و آب بیرون کشیدند...

برچسب هـا

1313 دبیرستان آزرم کتابخانه دانشکده پزشک عفت تجارتچی