بانوی نابغه ای ایرانی با عصای سفید
بانوی نابغه ای ایرانی با عصای سفید
داستان موفقیت ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

نابینایی برای هنگامه صابری توجیهی برای سکون و بی تحرکی نبود و شاگرد ممتاز در مدارس استثنایی و عادی، رتبه سوم کنکور سراسری، نگارش کتاب در کارشناسی ارشد، بورس کانادا و یک سال بعد گرفتن پذیرش از هاروارد و تحصیل در این دانشگاه نتیجه مستقیم زحمت ها و پشتکارهای او بود. 

هنگامه صابری در سال 1355 با بیماری ژنتیکی PR  که ریشه در ژنتیک و مشکل شبکیه دارد و دلیل نابینایی و معلولیت ایشان بود به دنیا آمدند...

برچسب هـا

هنگامه صابری مدارس استثنایی و عادی کنکور سراسری هاروارد