همه چیز برای من قصه است
همه چیز برای من قصه است
داستان موفقیت ۱۳۹۹/۰۹/۱۲

گلی ترقی، نویسنده و روایتگر داستان های فارسی در 17 مهر 1318 در تهران در محله ی شمیران به دنیا آمد و کودکی اش را در فضای آشنا به مطبوعات گذراند. پدرش سرپرست نشریه ی ترقی بود . وی درباره کودکی خود چنین می گوید " بخشی از هنر در خانواده‏ ها ارثی است. خانواده‎هایی داریم مثل خانواده باخ، که همگی موسیقی دان‎اند  و همیشه هم سر و کار من با مجله و کتاب بود، پدرم هم که خودش قصه‏ هایی می‎نوشت، قصه‏ هایی مخصوص خودش و گاهی مادرم عصبانی می ‏شد و به من می‏ گفت که حق نداری این قصه‏ ها را بخوانی...

برچسب هـا

گلی ترقی محله ی شمیران نشریه ی ترقی خانواده باخ