تنها بانوی رهبر ارکستر ساکن ایران
تنها بانوی رهبر ارکستر ساکن ایران
داستان موفقیت ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

از او به عنوان تنها رهبر ارکستر زن ایرانی ساکن ایران و یکی از اولین بانوان ایرانی در زمینه رهبری ارکستر نام برده می شود. " در جهانی که آدم ها از امکانات اولیه زندگیشان هم محروم هستند نمی توان گلایه دیده نشدن کرد" 

 نزهت امیری در 22 آذر 1339 در اهواز متولد شد. در کودکی با ساز «ملودیکا» متعلق به برادر بزرگترش با موسیقی آشنا شد بی اینکه معلمی داشته باشد تلاش کرد تا ملودی ها را کپی کند و پس از مدتی قطعات موسیقی را از طریق شنیدن با این ساز می نواخت.

برچسب هـا

تنها رهبر ارکستر زن ایرانی رهبری ارکستر نزهت امیری «ملودیکا»