من یک معلم ساده هستم
من یک معلم ساده هستم
داستان موفقیت ۱۴۰۱/۰۲/۰۶

مصطفی تبریزی در تاریخ 24 اسفند 1324 در شهر بجنورد به دنیا آمد.پدرش محمدعلی تبریزی متولد بجنورد، شغل آزاد داشت.مادرش، صدیقه ترکمانی، خواهر اردشیر خان شادلو، خانه دار بود.او دومین فرزند خانواده، با شش برادر و یک خواهر است.

دوره ی ابتدایی را در دبستان 15 خرداد، و دوره ی متوسطه را در دبیرستان های همت (سیکل اول) و امیرکبیر (سیکل دوم) گذراند. در سال 1343 دیپلم خود را در رشته طبیعی (علوم تجربی کنونی) دریافت کرد.

برچسب هـا

مصطفی تبریزی بجنورد صدیقه ترکمانی خواهر اردشیر خان شادلو