تحصیل بدون دغدعه نان
تحصیل بدون دغدعه نان
داستان موفقیت ۱۳۹۹/۱۲/۰۴

می توانست معلم یک دبیرستان دخترانه باشد و بعد از چند ساعت تدریس به خانه اش برگردد ، می توانست در مدرسه ای در مرکز شهر نزدیک محل زندگی اش تدریس کند و یک معلم معمولی باشد که وظیفه اش تنها درس دادن به بچه ها می باشد ولی او با خواست خود در منطقه ای محروم در حاشیه شهر کرمان تدریس می کند و پیگیر زندگی تک تک شاگردانش می باشد.

آرزو تاران متولد 1354 می باشد ایشان دارای کارشناسی علوم اجتماعی هستند...

برچسب هـا

آرزو تاران علوم اجتماعی کرمان معلم