ایجاد اتحاد بین طراحی و معماری
ایجاد اتحاد بین طراحی و معماری
عمومی ۱۳۹۹/۱۲/۱۸

هادی تهرانی در تاریخ 13بهمن 1332 در شهر تهران چشم به جهان گشود. وی فقط شش سال از سن خویش را در ایران زندگی کرد و به همراه خانواده اش در سال 1338 به آلمان مهاجرت نمودند. در سال 1355 و پس از طی نمودن دوران دبیرستان، تحصیلات خود را در رشته معماری را در دانشگاه صنعتی (براونشوایک) شروع کرد و در سال 1362 فارغ التحصیل شد. سپس برای مدتی درحالی که بر روی پروژه های معماری کار می کرد، هم زمان در مدرسه عالی (آخن) تدریس کرد.

برچسب هـا

هادی تهرانی براونشوایک پروژه های معماری